Stöd & material

Att ha migrän kan göra dig lidande i vardagen, vi har därför samlat material för att hjälpa dig i din behandling mot migrän.

Det finns stöd att få

Omkring 13 % av den vuxna svenska befolkningen har migrän,
vanligast hos kvinnor.6

Det finns mycket bra information om stöd vid migrän på 1177.se
webbplats, besök gärna 1177.se

Nedan har vi samlat en del information för dig att ta del utav, det
kommer att komma mer information inom kort.

Sample Image -5

Vydura-dagbok

Ett sätt att lära dig förstå orsakerna till vad som utlöser din migrän kan vara att använda en så kallad migrändagbok eller huvudvärksdagbok.3 Använd den här dagboken för att hålla koll på hur du mår och för att följa din Vydurabehandling.

Ladda ner dagboken

Referenser

  1. kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/
           nponervsystemetssjukdomar/migran.56050.html?msclkid=e38e3e1fcf9c11ec819e8002f76bdb2b
  2. Produktresumé Vydura
  3. www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/
  4. www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/
  5. www.neurologiisverige.se/wp-content/uploads/2021/02/Lars-Edwinsson.pdf
  6. ihe.se/wp-content/uploads/2018/11/IHE-Rapport-2018_4_.pdf
  7. www.internetmedicin.se/wp-content/uploads/2020/05/infoblad_migran_170207.pdf
  8. www.speakmigraine.com/sv/om-migran/typer