Om migrän 

Omkring 13 % av den vuxna svenska befolkningen har migrän, vanligast är det hos kvinnor.6

Migrän är ärftligt. Cirka 70 % av individer med migrän uppger att någon nära släkting haft migränhuvudvärk, jämfört med cirka 20 % för individer utan migränhuvudvärk.7

Läs mer om migrän

Vad är migrän?

Migrän är en neurologisk sjukdom som karakteriseras av attacker av intensiv, pulserande huvudvärk. Värken blir värre när du anstränger dig fysiskt och när du rör på huvudet. Det är vanligt att samtidigt må illa och att bli extra känslig för ljud och ljus. Migränattacker är nästan alltid ofarliga men de har ofta stor påverkan på dig som individ, ditt privatliv och arbetsliv.
Den här informationen handlar främst om migrän hos vuxna. Barn kan också få migrän, men det är ovanligare. 3

Läs mer

Vad beror migrän på?

Migrän är en ärftlig sjukdom. Cirka 70 % av individer med migrän uppger att
någon nära släkting haft migränhuvudvärk.7

Migränattacken startar i centrala nervsystemet i hjärnan, men exakt vad som
händer är inte klarlagt.4 Forskarna tror att det under migränattacken pågår
ett komplicerat samspel mellan hjärnans nervceller, nerver och
blodkärlssystemet.3

Vilka typer av migrän
finns det?8


Här kan du läsa  om några olika migräntyper och hur de uttrycker sig.

 • Kronisk migrän - när man har mer än 15 dagar med huvudvärk eller flera per månad och minst 8 dagar med migrän per månad i mer än 3 månader.
 • Episodisk migrän - 1–14 dagar med huvudvärk per månad
  Max 7 dagar med migrän per månad.
 • Migrän utan aura - Migrän utan aura är den vanligaste typen av migrän. Ett anfall uppfattas vanligtvis som en intensiv och pulserande huvudvärk, vanligen på ena sidan av huvudet, som varar någonstans mellan fyra timmar och tre dagar.
 • Migrän med aura - Migrän med aura innebär att du kan uppleva aurafasen innan du får huvudvärk. Migränaura innehåller ett brett spektrum av neurologiska symptom och kan variera från 5 till 60 minuter innan huvudvärken sätter in. Migränaura är en uppsättning av neurologiska störningar, som blinda fläckar, sluddrigt tal och yrsel.
 • Migränaura utan huvudvärk - Migränaura utan huvudvärk visar varningsignaler på migrän – som aura eller neurologiska störningar – men själva huvudvärken uteblir.
 • Retinal migrän - Även kallad okulär- eller ögonmigrän, är en typ av migränanfall där du tillfälligt förlorar synen eller upplever störningar i ett öga.
 • Magmigrän - Magmigrän är migrän där smärtan upplevs i buken istället för som huvudvärk och orsakar magont, illamående och kräkningar. Denna typ av migrän är vanligare hos barn.
 • Menstruell migrän - Menstruell migrän är kopplad till kvinnans menstruationscykel och uppträder vanligtvis inom några dagar före och efter en menstruationsperiod.
 • Migrän med hjärnstamsaura -  (tidigare känd som basilar migrän) kan orsaka förlust av balans, dubbelseende, svårighet att prata och svimning.
 • Hemiplegisk migrän -  är en sällsynt men svår form av migrän som orsakar tillfällig förlamning, vanligtvis i ena sidan av kroppen. För vissa människor kan aura-symptomen vara så länge som några veckor.
 • Oftalmisk migrän - (även kallad ögonmigrän) är en annan ovanlig typ av migrän där ögats muskler försvagas. Det påverkar särskilt ungdomar. Förutom huvudvärk upplevs visuella symptom som en utvidgning av pupillerna, problem med att röra ögonen och hängande övre ögonlock.
 • Vestibulär migrän - även kallad migränrelaterad vertigo, kan orsaka destabiliserande symptom som yrsel och svindel.
 • Status migränosus - är en typ av migrän där huvudvärkssymptom varar i tre eller flera dagar. Med denna form av migrän finns det också risk för uttorkning och sömnstörning till följd av långvarig smärta och kräkningar.

Vad utlöser ett migränanfall?

Det som utlöser migrän varierar från person till person och kan också variera från gång till gång hos samma person. De vanligaste faktorerna som kan utlösa migrän beskrivs nedan. De kallas triggerfaktorer eller triggers.3 

Ett migränanfall kan även utlösas utan att det går att härleda till någon särskild triggerfaktor.3

Stress

Stress är den vanligaste orsaken till ett migränanfall. Ofta kommer anfallet först när du slappnar av, exempelvis på helgen efter en stressig arbetsvecka eller på första semesterdagen. Även kronisk stress kan leda till en tydlig försämring av migränen.3

Hormonförändringar

Det är vanligt att få migrän redan under puberteten och därmed i samband med menstruation. Besvären försvinner eller lindras vanligtvis under en graviditet om du har migrän utan aura. Migrän med aura brukar däremot oftast försämras under graviditet.7

Mat och dryck

Viss mat och dryck kan utlösa migrän hos en del personer. Sådana livsmedel kan till exempel vara choklad, mögelost och andra starka ostar, rödvin, citrusfrukter, starkt kryddad mat och sojaolja.3

Fysisk ansträngning, sömnbrist, temperatur

Långvarig fysisk ansträngning kan också orsaka migrän. Om du vistas på hög höjd kan besvären öka. Du kan också få migrän av för lite eller för mycket sömn, hetta eller starkt solljus, höga ljud, starkt luktande parfym, eller svängningar i temperaturen.3

Sample Image -5

Vydura-dagbok

Ett sätt att lära dig förstå orsakerna till vad som utlöser din migrän kan vara att använda en så kallad migrändagbok eller huvudvärksdagbok.3 Använd den här dagboken för att ha bättre koll på hur du mår och hur Vydura hjälper dig.

Ladda ner dagboken

Referenser

 1. kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/
         nponervsystemetssjukdomar/migran.56050.html?msclkid=e38e3e1fcf9c11ec819e8002f76bdb2b
 2. Produktresumé Vydura
 3. www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/
 4. www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/
 5. www.neurologiisverige.se/wp-content/uploads/2021/02/Lars-Edwinsson.pdf
 6. ihe.se/wp-content/uploads/2018/11/IHE-Rapport-2018_4_.pdf
 7. www.internetmedicin.se/wp-content/uploads/2020/05/infoblad_migran_170207.pdf
 8. www.speakmigraine.com/sv/om-migran/typer