Symtom

Migrän är akuta anfall av sprängande huvudvärk som kan pågå i flera dygn. Här har vi listat de vanligaste symtomen.

Till viss del är migrän ärftligt. De flesta som får migrän har en genetisk familjemedlem eller en nära genetisk släkting som också har sjukdomen.3

Vanliga symtom på migrän3

Här är de vanligaste symtomen på migrän, hos både vuxna och barn. En del får alla dessa symtom, andra får något eller några av dessa symtom:
 
 • Du får huvudvärk som ofta är stark och intensiv, men som också kan vara måttlig.
 • Huvudvärken känns borrande, dunkande eller pulserande.
 • Huvudvärken kan sitta i ena sidan av huvudet eller vid ena ögat, men den kan också vara dubbelsidig.
 • Huvudvärken blir värre när du rör på huvudet eller anstränger dig fysiskt.
 • Du blir känsligare än vanligt för dofter, ljud och ljus.
 • Du mår illa och kräks.
 • Du blir trött och får svårt att koncentrera dig.

Många personer med migrän får i snitt ett
anfall per månad. Ibland kommer flera anfall
varje månad, men det är ovanligt.

Du kan få förkänningar före anfallet3

Vid migrän kan huvudvärken komma plötsligt, utan förvarning. Men många som har migrän får olika symtom innan. Du som har sådana förkänningar brukar kunna känna att migränattacken är på gång några timmar upp till ett dygn innan huvudvärken börjar.

Förkänningarna kan visa sig på något eller några av följande sätt:

 • Du gäspar och blir tröttare än vanligt.
 • Du får spänningar och lätt värk i nacken.
 • Du får en olustkänsla i kroppen.
 • Du får humörsvängningar.
 • Du mår illa och får magbesvär, till exempel ont i magen och gaser.
 • Du får svullna händer och fötter.
 • Du blir sugen på sötsaker och aptiten påverkas.
 • Du känner dig alert, klartänkt och upprymd.

Efter 40-årsåldern är det vanligt att enbart ha förkänningar utan någon huvudvärk.


 

En del får så kallad aura3

En del får så kallad aura i samband med huvudvärken. Den vanligaste typen av
aura är att du upplever synfenomen. Det kan till exempel vara ett växande tomt
hål i synfältet, suddiga dallrande synintryck, sicksackmönster, blixtar, flimmer
eller dubbelseende. Det kan vara skrämmande och obehagligt att få aura, men
det är inte farligt.

Du kan också få stickningar och domningar kring munnen och i ena armen. Det
kan börja i handen för att sedan sprida sig upp längs armen. Du kan få svårt att
styra kroppen och att prata som vanligt. Det kan också hända att du får förvrängd
kroppsuppfattning. Det betyder att kroppen känns annorlunda än vanligt. 

Migrän utan aura är betydligt vanligare än migrän med aura.

Auran kommer oftast före värken3

Det är vanligt att auran kommer före huvudvärken. Auran varar oftast  i tjugo till trettio minuter, ibland upp till en timme. Efter det att auran börjat avta, brukar huvudvärken komma. Auran kan även komma medan huvudvärken pågår.

Aura utan efterföljande huvudvärk3

En del har migrän med enbart aura, utan någon huvudvärk. Detta är vanligare hos äldre personer än hos yngre.

 • Ibland kan det vara svårt att skilja migränaura utan            huvudvärk från andra sjukdomar, till exempel stroke.


 

Under och efter anfallet

För drygt två tredjedelar av personerna med migrän utgör huvudvärksfasen första tydliga tecknet på att en attack närmar sig.4

Typiska symtom:4

 • Börjar som en mild molande värk, för att under en timmes tid successivt tillta i intensitet.
 • Fullt utvecklad är den förenad med en svår smärta som typiskt beskrivs som pulserande och kanske tryckande.
 • Vanligt är att huvudvärken är unilateral (sidan varierar då ofta mellan anfallen), i främre delen av huvudet (undantagsvis enbart bakhuvud) men den kan också vara bilateral.

Efter migränanfallet kan du bli trött, lättirriterad och apatisk. Du som har haft ett kraftigt anfall kan känna dig slutkörd och trött upp till ett par dygn efteråt.3


 

sample-icon-12

Om det är bråttom?

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om något i  följande information stämmer in på dig.

Vid akuta besvär3

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har migränanfall som pågår i flera dygn.
 • Du får aurasymtom upp mot ett dygn.
 • Du får plötslig och intensiv huvudvärk som du inte känner igen.
 • Du får en plötslig och intensiv huvudvärk samt får feber och blir stel i nacken.
 • Du får plötslig och intensiv huvudvärk och får andra symtom som du inte brukar få.
 • Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.
 • Sök vård på en akutmottagning om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen.

Referenser

 1. kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/
         nponervsystemetssjukdomar/migran.56050.html?msclkid=e38e3e1fcf9c11ec819e8002f76bdb2b
 2. Produktresumé Vydura
 3. www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/
 4. www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/
 5. www.neurologiisverige.se/wp-content/uploads/2021/02/Lars-Edwinsson.pdf
 6. ihe.se/wp-content/uploads/2018/11/IHE-Rapport-2018_4_.pdf
 7. www.internetmedicin.se/wp-content/uploads/2020/05/infoblad_migran_170207.pdf
 8. www.speakmigraine.com/sv/om-migran/typer