Välkommen till en sajt för dig som har
migrän och som har fått Vydura förskrivet av din läkare.

Migrän är en neurologisk sjukdom som orsakar mycket lidande.
Många drabbas i Sverige och det är en av våra vanligaste
folksjukdomar1. För dig som har fått Vydura:

Vi finns här för dig

Den här är webbplatsen är till för att stötta dig som lider av
migrän och som har fått Vydura förskrivet av din läkare. Vi vill ge
dig information, verktyg och support för att underlätta livet och
vardagen. Välkommen! 

 LÄS MER OM STÖD OCH MATERIAL

Symtom på
migrän

Migränanfall kan triggas igång utav olika yttre faktorer. Här kan du identifiera dina symtom och
läsa mer om hur du kan undvika olika
triggerfaktorer.

Läs mer om symtom

Utforska mer

Om Vydura

Vydura är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla och förebygga migrän2. Din läkare har gett dig Vydura därför att han eller hon anser att det är det lämpligaste läkemedlet för dig.

Om migrän

Migrän är en neurologisk sjukdom som karakteriseras av intensiv huvudvärk som oftast pågår från några timmar till några dagar. Värken blir värre när du anstränger dig fysiskt och när du rör på huvudet3,4.

Vanliga frågor

Vi har samlat några frågor och svar om Vydura. Om du inte skulle hitta svar på din fråga, kontakta din läkare.

Referenser

  1. kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/
           nponervsystemetssjukdomar/migran.56050.html?msclkid=e38e3e1fcf9c11ec819e8002f76bdb2b
  2. Produktresumé Vydura
  3. www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/
  4. www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/
  5. www.neurologiisverige.se/wp-content/uploads/2021/02/Lars-Edwinsson.pdf
  6. Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie av resurskonsumtion och livskalitet, ihe.se
  7. www.internetmedicin.se/wp-content/uploads/2020/05/infoblad_migran_170207.pdf
  8. www.speakmigraine.com/sv/om-migran/typer