Vanliga frågor

Vi har samlat en del frågor & svar som vi vet är några av de vanligaste frågorna kring behandlingen.

Finns det medicin mot illamående?

Om du känner dig illlamående så kan du vända dig till din läkare för rådgivning och hjälp med behandling.4

Varför har jag fått migrän?

Omkring 13 % av den vuxna svenska befolkningen har migrän, Vanligast är det hos kvinnor. Migrän debuterar framförallt under tonåren, medan debut efter 50 års ålder är mycket sällsynt. Migränanfallsfrekvensen är vanligen högst i medelåldern, varefter den minskar.4

Vad kan jag göra för att undvika migrän?3

De flesta kan minska sina migränbesvär genom att förändra sina levnadsvanor. Allra viktigast är det att undvika stress. För en del kan det hjälpa att undvika vissa livsmedel.

 • Ett regelbundet liv med regelbundna måltider, lagom av aktiviteter och frisk luft kan också hjälpa till att förebygga migrän. Ibland kan det vara bra att vila från alltför mycket intryck. Du bör också se till  att du dricker tillräckligt mycket vatten.
 • Det är också viktigt att du får tillräckligt med sömn eftersom sömnbrist och trötthet kan utlösa migrän. 
 • Identifiera dina trigger points
 • Mindfulness och yoga kan också hjälpa. Läs mer på "Råd och tips".

Vad ska jag göra om jag tagit för mycket Vydura?

Tala med läkare eller apotekspersonal eller bege dig till sjukhus omedelbart. Ta med läkemedelsförpackningen och bipacksedeln.2

Vad ska jag göra om jag har missat en dos Vydura?

Om du tar Vydura för att förebygga migrän och du har glömt en dos, tar du bara nästa dos vid den vanliga tiden. 

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.2

Vilka triggerfaktorer/triggers finns för migrän?

Exempel på triggerfaktorer är hormonsvängningar, långa perioder av stress, viss mat och dryck (alkohol, choklad, ost m fl), starkt ljus eller starka dofter, långvarig fysisk ansträngning, värme, väderomslag mm.3

Referenser

 1. kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/
         nponervsystemetssjukdomar/migran.56050.html?msclkid=e38e3e1fcf9c11ec819e8002f76bdb2b
 2. Produktresumé Vydura
 3. www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/
 4. www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/
 5. www.neurologiisverige.se/wp-content/uploads/2021/02/Lars-Edwinsson.pdf
 6. ihe.se/wp-content/uploads/2018/11/IHE-Rapport-2018_4_.pdf
 7. www.internetmedicin.se/wp-content/uploads/2020/05/infoblad_migran_170207.pdf
 8. www.speakmigraine.com/sv/om-migran/typer