Orsaker

Till viss del är migrän ärftligt. De flesta som får migrän har en genetisk familjemedlem eller en nära genetisk släkting som också har sjukdomen.3

Sample Image -9

Migrän kan ibland förväxlas med spänningshuvudvärk, och det är inte ovanligt att få båda typerna av huvudvärk. Det är viktigt att skilja på huvudvärkstyperna eftersom de behandlas på olika sätt.3

Vad är orsaken till migränanfall?


Migränattacken startar i centrala nervsystemet i hjärnan, men exakt vad som händer är inte klarlagt. Forskarna tror att det under migränattacken pågår ett komplicerat samspel mellan hjärnans nervceller, nerver och blodkärlssystemet.3

 • Omkring 13 % av den vuxna svenska befolkningen har migrän, vanligast hos kvinnor. Migrän debuterar framförallt under tonåren, medan debut efter 50 års ålder är mycket sällsynt. Migränanfallsfrekvensen är vanligen högst i medelåldern, varefter den minskar.4
 • Migrän är ärftligt. Cirka 70 % av individer med migrän uppger att någon nära släkting haft migränhuvudvärk, jämfört med cirka 20 % för individer utan migränhuvudvärk.

  Risken för att ett barn skall utveckla migrän är cirka 70 % om båda föräldrarna har migrän och cirka 45 % om bara en av föräldrarna har migrän.4
 • Det som utlöser migrän varierar från person till person och kan också variera från gång till gång hos samma person. De vanligaste faktorerna som kan utlösa migrän kallas triggerfaktorer, men ett migränanfall kan även utlösas utan att det går att härleda till någon särskild triggerfaktor.3     

Exempel på triggerfaktorer är:  hormonsvängningar, långa perioder av stress, viss mat och dryck (alkohol, choklad, ost m fl), starkt ljus eller starka dofter, långvarig fysisk ansträngning, värme, väderomslag mm.3

Exempel på triggerfaktorer3

Hormonförändringar

Hormonsvängningar t.ex i samband med mens och under klimakteriet

Stress

Stress är den vanligaste orsaken till ett migränanfall. Ofta kommer anfallet först när du slappnar av

Mat & dryck

Viss mat och dryck kan utlösa migrän, till exempel choklad, starka ostar, rödvin, citrus, starkt kryddad mat och sojaolja.

Sample Image -5

Vydura-dagbok

Ett sätt att lära dig förstå orsakerna till vad som utlöser din migrän kan vara att använda en så kallad migrändagbok eller huvudvärksdagbok.3 Använd den här dagboken för att hålla koll på hur du mår och för att följa din Vydurabehandling.

Ladda ner dagboken

Referenser

 1. kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/
         nponervsystemetssjukdomar/migran.56050.html?msclkid=e38e3e1fcf9c11ec819e8002f76bdb2b
 2. Produktresumé Vydura
 3. www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/
 4. www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/
 5. www.neurologiisverige.se/wp-content/uploads/2021/02/Lars-Edwinsson.pdf
 6. ihe.se/wp-content/uploads/2018/11/IHE-Rapport-2018_4_.pdf
 7. www.internetmedicin.se/wp-content/uploads/2020/05/infoblad_migran_170207.pdf
 8. www.speakmigraine.com/sv/om-migran/typer